TBB - V číslach
TBBook

V číslach

Turnover in 2020 19,1mil.€
Number of employees till 31.12.2020 345

Production structure


Sortimentná skladba výroby

Book binding types


Druhy knižných väzieb


Structure of customers by country


Štruktúra odberateľov kníh

News

Contacts

How to find us

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Siegel


PDF/X Output


FSC


SEDEX


CO2


SCODIX