TBBook

Kontakt

Adresa:TBB, a.s.
Partizánska cesta 59
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Telefón:+421/48/4307 111
e-mail:info@tbb.sk(Uvedený email neslúži na zasielanie životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania.)
Internet:www.tbb.sk
Skype:TBB.Foreign.trade
 
IČO:30225574
IČ DPH:SK2020451961
Registrácia:OR SR BB odd. Sa vložka 1031/S

úsek meno e-mail telefón telefax mobil
Sekretariát riaditeľov M. Daubnerová sekretariat@tbb.sk +421/48/4142 054
M. Lamper sekretariat@tbb.sk +421/48/4142 054
 
Vedúca obchodu B. Laubertová laubertova@tbb.sk +421/48/4307 210 +421/48/4141 542 +421 907 821 241
Manažér zahraničného obchodu D. Šimko simko@tbb.sk +421/48/4307 230 +421/48/4141 542 +421 905 448 192
Domáci obchod SK/CZ A. Tomanová tomanova@tbb.sk +421/48/4307 216 +421/48/4141 542 +421 908 272 221
Zahraničný obchod EN M. Navrátilová navratilova@tbb.sk +421/48/4307 231 +421/48/4141 542 +421 907 671 843
Zahraničný obchod EN A. Kršková krskova@tbb.sk +421/48/4307 253 +421/48/4141 542 +421 907 671 839
Zahraničný obchod EN S. Majerová majerova@tbb.sk +421/48/4307 235 +421/48/4141 542 +421 908 629 348
Zahraničný obchod EN M. Kotulič kotulic@tbb.sk +421/48/4307 235 +421/48/4141 542
Zahraničný obchod EN A. Vargová vargova@tbb.sk +421/48/4307 233 +421/48/4141 542 +421 908 139 403
Zahraničný obchod EN V. Verčimáková vercimakova@tbb.sk +421/48/4307 233 +421/48/4141 542 +421 915 696 981
Zahraničný obchod DE Z. Leitnerová leitnerova@tbb.sk +421/48/4307 237 +421/48/4141 542 +421 905 914 936
Zahraničný obchod DE I. Fillová fillova@tbb.sk +421/48/4307 232 +421/48/4141 542 +421 905 424 608
Zahraničný obchod RU S. Mišunová misunova@tbb.sk +421/48/4307 234 +421/48/4141 542 +421 907 671 836
Zahraničný obchod HU D. Šimko simko@tbb.sk +421/48/4307 230 +421/48/4141 542 +421 905 448 192
 
Nákup M. Tomášková tomaskova@tbb.sk +421/48/4307 245 +421 907 671 838
  S. Šarníková sarnikova@tbb.sk +421/48/4307 260 +421 905 765 418
  L. Bariaková bariakova@tbb.sk +421/48/4307 244
 
Technika M. Súlovec msulovec@tbb.sk +421/48/4307 400 +421 918 933 649
 
Personálne oddelenie I. Predajňová kariera@tbb.sk +421/48/4307 518 +421 917 376 383
V. Nôtová kariera@tbb.sk +421/48/4307 518 +421 915 494 738
 
Logistika M. Laubert laubert@tbb.sk +421/48/4307 315 +421 908 911 561

Novinky

Kontakty

Ako nás nájdete

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Siegel


PDF/X Output


FSC


SEDEX


CO2


SCODIX