TBBook

Kontakt

Adresa:TBB, a.s.
Partizánska cesta 59
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Telefón:+421/48/4307 111
e-mail:info@tbb.sk(Uvedený email neslúži na zasielanie životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania.)
Internet:www.tbb.sk
Skype:TBB.Foreign.trade
 
IČO:30225574
IČ DPH:SK2020451961
Registrácia:OR SR BB odd. Sa vložka 1031/S

úsek meno e-mail telefón mobil
Sekretariát riaditeľov M. Daubnerová sekretariat@tbb.sk +421/48/4307 101
 
Vedúca obchodu B. Laubertová laubertova@tbb.sk +421/48/4307 210 +421 907 821 241
Domáci obchod SK/CZ A. Tomanová tomanova@tbb.sk +421/48/4307 216 +421 908 272 221
Zahraničný obchod EN M. Navrátilová navratilova@tbb.sk +421/48/4307 231 +421 907 671 843
Zahraničný obchod EN A. Vargová vargova@tbb.sk +421/48/4307 253 + 421 908 139 403
Zahraničný obchod EN S. Majerová majerova@tbb.sk +421/48/4307 235 +421 908 629 348
Zahraničný obchod EN M. Kotulič kotulic@tbb.sk +421/48/4307 235
Zahraničný obchod EN M. Záujecová zaujecova@tbb.sk +421/48/4307 233
Zahraničný obchod EN V. Verčimáková vercimakova@tbb.sk +421/48/4307 233 +421 915 696 981
Zahraničný obchod DE Z. Leitnerová leitnerova@tbb.sk +421/48/4307 237 +421 905 914 936
Zahraničný obchod DE I. Fillová fillova@tbb.sk +421/48/4307 232 +421 905 424 608
Zahraničný obchod RU S. Mišunová misunova@tbb.sk +421/48/4307 234 +421 907 671 836
 
Nákup S. Šarníková sarnikova@tbb.sk +421/48/4307 260 +421 905 765 418
  M. Kelečínová kelecinova@tbb.sk +421/48/4307 244
  T. Pavlíková pavlikova@tbb.sk +421/48/4307 244
 
Technika M. Súlovec msulovec@tbb.sk +421/48/4307 400 +421 918 933 649
 
Personálne oddelenie I. Predajňová kariera@tbb.sk +421/48/4307 518 +421 917 376 383
K. Giertlová kariera@tbb.sk +421/48/4307 518 +421 915 494 738
 
Logistika M. Vanda vanda@tbb.sk +421/48/4307 315 +421 908 911 561

Novinky

Kontakty

Ako nás nájdete

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Siegel


PDF/X Output


FSC


SEDEX


CO2


SCODIX