TBB - Export
TBBook

Export

Celosvetový export našich výrobkov je odzrkadlením spokojnosti zákazníkov s kvalitou výroby a ponúkaných služieb. Naša vysoká profesionalita pri spracovávaní zahraničných zákaziek je podložená dlhoročnou praxou. Tento argument dokladujeme zoznamom krajín, do ktorých sme doteraz realizovali dodávky.

World map
Albánsko Estónsko Juhoafrická republika Nemecko Švédsko
Argentína Fínsko Južná Kórea Nórsko Taliansko
Arménsko Francúzsko Kanada Poľsko Turecko
Austrália Grécko Kazachstan Portugalsko Ukrajina
Belgicko Gruzínsko Kolumbia Rakúsko USA
Brazília Holandsko Litva Rumunsko Veľká Británia
Bulharsko Chorvátsko Lotyšsko Rusko
Česká republika Írsko Macedónsko Slovinsko
Čína Island Maďarsko Španielsko
Dánsko Japonsko Mexiko Švajčiarsko

Novinky

Kontakty

Ako nás nájdete

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Siegel


PDF/X Output


FSC


SEDEX


CO2


SCODIX